Projektid

Projektid

Kõik meie eelnevad ja järgmised projektid jaotuvad järgnevatesse raamidesse:

Rahulaagrid

Regionaalsed ja rahvusvahelised noortekohtumised – toome kokku segregeeritud kogukonnad, et jagada demokraatia haridust ja ehitada koos rahumeelsemaid ja ühtsemaid kogukondasid.

Debatifoorumid

Debatipõhised koolitused noorsootöötajatele ja aktivistidele, et levitada tolerantsust, solidaarsust ja ühtsust erinevate kogukondade vahel nii Baltimaades kui Lähis-Idas.

Demokraatia-kiirendi

Koolitused ja noortekohtumised koolitajatele, noorsootöötajatele ja noortele aktivistidele et edendada demokraatiat ja kodanikuühiskonda Ida-Euroopas ja Idapartnerlusriikides.