KÜSK Arenguhüpet ettevalmistav voor 2021

KÜSK Arenguhüpet ettevalmistav voor 2021

Projekti jooksul töötame koosloomes oma partnerite ning sihtrühma esindajatega välja tegevuskava mobiilse rahuhariduskeskuse arendamiseks.

Loodava keskuse eesmärgiks on edendada rahukultuuri ja rahuharidust Eestis elavate noorte ja noorte täiskasvanute seas. Lisaks aitab see suurendada avalikkuse teadlikkust rahuga seotud hariduse väärtuse kohta ning teha rahuharidus kättesaadavamaks Eesti eri piirkondades.

Mobiilne rahuhariduskeskus ühendab endas interaktiivseid ja innovatiivseid lahendusi, mis on rakendatavad nii formaalses kui mitteformaalses hariduses. Projekti käigus lööb arengueksperdina kaasa mõju hindamise konsultant Jaan Aps.

Projekti kestvuseks on planeeritud 4 kuud (aprill-juuli 2021)

Projekti rahastab 4000€ suuruse toetusega Kodanikuühiskonna Sihtkapital KÜSK.