ELU projekt: rahuhariduse arendamine Eestis

ELU projekt: rahuhariduse arendamine Eestis

PACE ja Tallinna Ülikooli interdistsiplinaarse ELU (erialasid lõimuva uuenduse) projekti ühistöö raames töötavad 12 inimest välja kogumiku rahuhariduse meetodeid ja instrumente, sealhulgas erinevaid tööriistasid. Kõiki välja töötatud materjale saavad vabaühendused ja haridusasutused saavad rahuhariduses edaspidi kasutada. Rahuhariduse eesmärk on propageerida rahu edendavaid ja rahumeelsust suurendavaid oskusi ja pädevusi, nagu näiteks vägivallatu suhtlusviis, konfliktide lahendamine ja argumenteerimine. Rahuharidus kui kontseptsioon on Eestis senini välja kujunemata, samas kui maailmaharidus ja kodanikuharidus on suhteliselt laialt levinud. Projekti tulemusena luuakse rahuhariduse alla kuuluvad tööriistad ja tunnikavad, mis populariseerivad rahumeelset mõtteviisi Eestis ja on oma olemuselt kaasavad ning õppijast lähtuvad. Kõik loodud tööriistad jäävad vabavarana kasutamiseks nii vabaühendustes, haridusasutustes kui muudes institutsioonides.

 

2021. aasta kevadsemestril ELU projektis osalejate taust on kirju: meeskond koosneb noorsootöötajatest, politoloogidest, antropoloogidest, eripedagoogidest, sotsioloogidest, klassiõpetajadest ja alushariduse- pedagoogidest. Kahes grupis luuakse rahuharidusprogramme nooremale- ja vanemale kooliastmele. Gruppide käe all valmivad tegeluskaardid ja kaasuskaardid, mida õpetajad ja noorsootöötajad saavad kasutada koolis ja noortekeskuses kiusamise ennetamiseks ning ära hoidmiseks. Lisainfo: https://elu.tlu.ee/et/projektid/rahuhariduse-arendamine-eestis