Materjalid

Rahuharidus

Tallinna Ülikooli ELU projekti raames töötati välja kahe vanuseastme rahuhariduse õppematerjalid, mis sobivad Eesti konteksti ning võtavad arvesse Eesti demograafiat ja ajalugu.

Rahuharidus on riiklikusse õppekavasse integreeritud konfliktiennetust ja rahumeelsuse suurendamist soodustavate meetodite kogum. Rahuharidus ühendab inimõiguseid, ühiskondlikku õiglust ja solidaarsust, võrdset kohtlemist jm sotsiaalselt olulisi pädevusi.

Sissejuhatav video rahuharidusse. Vanemale vanuseastmele.

2020/21 kevademestri jooksul lõid Tallinna Ülikooli tudengid üheskoos kuus erinevat tööriista, mida rahuhariduse materjalidena kasutada.

Materjalid on kättesaadavad ja allalaetavad siin:

Uuringud